Bartholomew Kuma

บาโซโลมิว คุมะ

 • 1 ใน 7 เทพโจรสลัด
 • อดีตค่าหัว : 296,000,000 เบรี
 • ฉายา : จอมป่าเถื่อน
 • อดีต : เคยอยู่คณะปฎิวัติ
 • ความสามารถ : ผลปิศาจ นิคิว นิคิว (ผลปุ่มเนื้อ)  สายพารามีเซีย(Paramecia)
  พลังของปุ่มเนื้อที่มือ : สามารถผลักความเสียหายหรือวัตถุ ให้กระเด็นออกไปได้
  อีกทั้งสามารถสร้างปืนอัดอากาศ และระเบิดอัดอากาศ(Ursus shock)ได้ด้วย
  พลังของปุ่มเนื้อที่เท้า : ทำให้สามารถดีดตัวเองให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วราวกับการเคลื่อนที่ชั่วพริบตา( Teleport)
 • อาวุธ : ปุ่มเนื้อ และ ทั้งตัว ซึ่งเป็น “อาวุธมนุษย์” ต้นแบบของ อาวุธมนุษย์แปซิฟิสต้า(Pacifista)

  Kuma DX3 pic01
  Kuma1
  Kuma2
  Skill

LB Kuma2

Credit :  LB Studio