เจ็ดเทพโจรสลัด

Seven Warlords of the Sea

เหล่าโจรสลัดที่ทำงานให้รัฐบาลโลก

8เทพ