About Us


www.onepiece.in.th (www.onepiecepvc.com) เป็นเว็บไซต์รีวิวของเล่นและโมเดลเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องวันพีซ ซึ่งเกิดจากความชอบส่วนตัวล้วนๆ และจะเป็นแหล่งรีวิวของเล่นในรูปแบบต่างๆที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังรวบรวมข้อมูลตัวละครเอาไว้อีกด้วย